Sjekk hvilken skole ditt lag skal bo!


På Alta Ungdomsskole serveres det frokost, middag og kvelds. Foto: Alta Kommune

Vi har nå sluppet innkvarteringen for årets turnering. Tildelt skole finner man ved å logge inn i påmeldingsportalen.

Lagene som har bestilt A- eller B-kort er i all hovedsak innlosjert på Alta Ungdomsskole, Sandfallet Ungdomsskole og Komsa skole. Dette for å gi kortest mulig vei til kantinen på Alta Ungdomsskole. Åpningstidene for kantina kommer!

Lagene uten bespisning (C-kort) er fordelt på andre skoler og grendehus i og rundt Alta.