Parkering ved Alta Alta Idrettspark

Det er viktig at alle parkerer på designerte parkeringsplasser ved Alta Idrettspark og ikke på privat grunn. Følg skilting og parkeringsvaktenes instrukser og så får dere parkering her på området :)