Oppdatert info om antall voksne per spiller og registrering av spillere/voksne

Hei! 
Vi jobber for å øke antall tillatte voksne per spiller også i sluttspillsklassene. Foreløpig får vi økt antall voksne til én per spiller også i følgende årsklasser: 
- Gutter/Jenter 13 9’er
- Gutter/Jenter 13 7’er
- Gutter/Jenter 15 7’er

 For at vi skal ha mulighet til å åpne tilsvarende også i 11’er-klassene er vi helt avhengige av at disse lagene snarest registrerer sine spillere gjennom påmeldingsportalen slik at vi får kartlagt nøyaktig antall.

Registrering av alle spillere og voksne er i år et krav til alle lag (uansett årsklasse) for at vi skal kunne tilrettelegge for smittevern og for evt. smittesporing. Dette gjøres altså gjennom påmeldingsportalen. Dette gjelder da alle som skal ha tilgang til kamparenaene til gjeldende klasse. Vi fordeler tilgangsarmbånd til hvert lag i henhold til antall registrerte spillere og lagledere/voksne. Uten armbånd vil man ikke få tilgang. 

 Registrering med bruk av QR-koder vil fortsatt være på arenaene og bør uansett benyttes hver gang man kommer på en arena, selv om man har vært der tidligere på dagen. 

 Vi nærmer oss...! :) 

 Med vennlig hilsen Altaturneringen