Oppdatering sportslig gjennomføring og tilskuere Altaturneringen

Etter pressekonferansen til myndighetene onsdag 28. juli der det ble konstatert en videre utsettelse av gjenåpningsplanen til fase 4 har vi i påfølgende dialog med lokale helsemyndigheter sett oss nødt til å gjøre noen ytterligere begrensinger for gjennomføring av årets turnering.

Det vil ikke være tillatt å benytte samme spiller på flere lag i løpet av turneringen eller benytte samme lag i to ulike årsklasser selv om de spiller på ulike dager. Vi er fullt klar over den leie konsekvensen dette har for lag som vipper mellom spillere nok til to lag, og kanskje spesielt de som har meldt på lag i ulike spillformer (eks. 11’er og 7’er). Lagene må derfor ta en vurdering på hvorvidt de kan gjennomføre med to separate lag eller slås sammen til kun ett lag og basere seg på hyppige bytter.  

For å kunne gjennomføre sluttspillklassene på en god måte har vi fått gjennomslag for at gruppespill og sluttspill kan fordeles på hver sin dag, der lagenes gruppespill fungerer som én kohort og sluttspillet en annen kohort. Det vil være variasjoner på hvordan sluttspillet utfolder seg avhengig av antall lag i den gitte klasse.

For barneklassene 6 – 11 år vil også begrensingen av bruk av spillere på tvers av lag være gjeldende. I forhold til kampgjennomføring blir det ingen endringer her: 6-9 år gjennomfører turneringen innen en begrenset tidsperiode på angitt kampdag (ca 4 timer), mens 10-11 år i utgangspunktet vil ha kamper puljevis gjennom sin kampdag.

Vi innfører en økning på antall voksne per lag på kamparena i sluttspillklassene (inkluderer trenere, lagledere, reiseledere og tilskuere) til én voksen per 2. spiller. For barneklassene gjelder fortsatt én voksen per spiller. Men begrensningen på flyt mellom kohorter vil også gjelde for foresatte/tilskuere på lag som spiller samme dag. Altså, foresatte/tilskuere kan kun være del av en kohort per dag. Såfremt det lar seg gjøre gjelder dette også trenere.

Det er viktig at lagene nå gjør en vurdering av sine påmeldinger og kommer tilbake med info om eventuelle endringer på påmeldingen så snart som mulig, slik at vi får ferdig utarbeidet kampoppsettet. Info om endring gjøres helst gjennom påmeldingsportalen på altaturneringen.no eller på epost til kampoppsettansvarlig aleksander@altaif.no.             

Det kommer egen info om andre smittevernstiltak, mattilbudet på arenaene og overnatting/camping.