Oppdatert info om antall voksne per spiller og registrering av spillere/voksne

Hei! Vi jobber for å øke antall tillatte voksne per spiller også i sluttspillsklassene. Foreløpig får vi økt antall voksne til én per spiller også i følgende årsklasser: - Gutter/Jenter 13 9’er - Gutter/Jenter 13 7’er - Gutter/Jenter 15 7’er  For at vi skal ha mulighet til å åpne tilsvarende også i 11’er-klassene er vi helt avhengige av at disse lagene snarest registrerer sine s...

That was our last news item