Ved interesse for samarbeidsavtale ta kontakt med turneringsleder! 

Alle henvendelser foretrekkes sendt til e-post: 
fotball@altaturneringen.no

TURNERINGSLEDER 
Sanna Kivijervi
sanna@altaif.no
Mobil: +47 957 53 233

SPORTSLIG ANSVARLIG:

KAMPOPPSETTANSVARLIG:

Aleksander Johansen 
xxx@xxx.xx
Mobil: +47 970 31 882

INNKVARTERINGSLEDER: