Her er klasseinndelingen for 2022. Inndelingen er basert på tilsvarende oppsett som lagene finner i seriespill i Finnmark. For klassene G/J13, 15 og 17 er det dermed sammenslåtte årsklasser, henholdsvis 12 og 13, 14 og 15, 16 og 17. I all hovedsak betyr dette at spillere får to år på hver spillform.

På Gutter/Jenter 13, 15 og 17 tilbys to ulike spillformer.

Det vurderes å åpne for juniorklasser (G/J 19 eller 20) ved tilstrekkelig interesse. 

Klasse Spillform Spillform Alder
G
G
20
17
Gutter
Gutter
11:11
11:11

7:7
Født etter
Født etter 
01.01.2002
01.01.2005
G 15 Gutter 11:11 7:7 Født etter  01.01.2007
G 13 Gutter 9:9 7:7 Født etter  01.01.2009
G 11 Gutter 7:7   Født etter  01.01.2011
G 10 Gutter 7:7   Født etter  01.01.2012
G 9 Gutter 5:5   Født etter  01.01.2013
G 8 Gutter 5:5   Født etter  01.01.2014
G 7 Gutter 3:3   Født etter  01.01.2015
G 6 Gutter 3:3   Født etter  01.01.2016
             
 J
J
20
17
Jenter
Jenter
11:11
11:11

7:7
Født etter
Født etter 
01.01.2002
01.01.2005
J 15 Jenter 11:11 7:7 Født etter  01.01.2007
J 13 Jenter 9:9 7:7 Født etter  01.01.2009
J 11 Jenter 7:7   Født etter  01.01.2011
J 10 Jenter 7:7   Født etter  01.01.2012
J 9 Jenter 5:5   Født etter  01.01.2013
J 8 Jenter 5:5   Født etter  01.01.2014
J 7 Jenter 3:3   Født etter  01.01.2015
J 6 Jenter 3:3   Født etter  01.01.2016
             
Tilrettelagt fotball 7:7   Åpen for alle