Innkvartering på skoleInnkvartering under Altaturneringen skjer på skoler til følgende priser:
LAGPRIS
11'er lagkr 1800,-
9'er lagkr 1600,-
7'er lagkr 1400,-
5'er lagkr 1200,-
3'er lagkr 1000,-

Prisene gjelder for hele oppholdet (torsdag-søndag). Se for øvrig mer informasjon om priser her: Hva koster det å delta?

Merk! Lag er ikke garantert å bo på enerom, dette avhenger av størrelse på tilgjengelige klasserom og hvor mange spillere man har på laget. Grunnet knapphet på overnattingsplasser må vi prioritere overnatting for spillerne fremfor å huse foreldre.

Ved overnatting på skole SKAL voksen ansvarlig leder være sammen med laget så lenge laget er på skolen. Dette gjelder også på dagtid.

NB! Ved kjøp av A- og C- kort inngår overnatting i kortprisen!
Viktige ting å huske før avreise
  • Ved overnatting på skoler skal lagleder fylle ut et skjema med navn på ledere og spillere som skal bo på samme rom. Listen skal være i to eksemplarer, der den ene henges på romdøra mens den andre leveres til vakter ved innsjekk på skolen.
  • Det skal IKKE benyttes sko inne på skolene (da skolene er gjort rene til skolestart), så vi oppfordrer alle til å ta med innesko.
  • Rengjøring av fotballsko SKAL foregå utendørs.
  • Ved overnatting på Alta Videregående skole, gjør vi oppmerksom på at pulter satt foran strømsøyler i K-fløyen IKKE skal flyttes på.