Vi åpner for 7er i klasse G/J13 - Altaturneringen

Vi åpner for 7er i klasse G/J13

Skrevet 18 juni 2018 11:38 av Petter Oseberg
Edited 04 desember 2018 16:34 by Petter Oseberg


Vi har bestemt oss for å åpne opp for 7er i klasse G13 og J13. Dette gjelder da lag født i 2005 og 2006.

I utgangspunktet var 9'er satt opp som eneste valgalternativ for G/J13. Dette ble besluttet i samråd med fotballkretsen og bygger både på sportslige føringer hos NFF, men i hovedsak en usikkerhet rundt banekapapasitet som følge av årets økning i antall sluttspillsklasser.

Det er en del færre lag påmeldt enn vi hadde håpet og trodd, og vi velger nå å utvide tilbudet for denne klassen. Påmeldingsfristen flyttes dermed til fredag 22.06.

Neste nyhet: Klasseinndeling 2018

Skrevet 19 februar 2018 16:13 av
Her er klassene til årets turnering. Inndelingen er endret en del fra i fjor for å gi et tilsvarende tilbud som lagene finner i seriespill. Endringene betyr i hovedsak at man får to år på hver spillform, og at vi i større grad enn tidligere vil prøve å tilby 11'er for de eldste klassene. Vi har i år valgt å kutte ut Jr-klasser. Les mer