Planlegging av ankomst - Altaturneringen

Planlegging av ankomst

Skrevet 11 juli 2017 10:04 av Petter Oseberg
Edited 11 juli 2017 11:20 by Petter Oseberg
Ved planlegging av avreise til Altaturneringen er det noen ting vi ønsker at deltakerklubbene er særlig oppmerksom på:

1. Lagledermøte kl 21:30 torsdag 10. august (matteltet på Alta Idrettspark).

- Her plikter hver klubb å ha minimum en person (gjerne flere) til stede. Dette handler om at vi som arrangør ønsker å sikre at alle får den informasjonen de skal ha.

2. Innsjekk på skolene åpner kl 16:00 torsdag. Samme gjelder registrering i sekretariatet.

- I løpet av uke 29 vil alle som har bestilt overnatting få tildelt overnattingssted.

3. Vi har nå startet arbeidet med kampoppsettet. I den forbindelse må alle lag være forberedt å at man kan få kamper allerede fra kl 09:00 fredag morgen. Grunnet kompleksiteten i kampoppsettet har vi dessverre ikke mulighet til å gjøre særskilte tilpasninger ut fra enkeltlags behov.

Neste nyhet: Amfi Alta spiller på lag med Altaturneringen!

Skrevet 29 juni 2017 10:12 av
En av Altaturneringens viktigste partnere har forlenget samarbeidet. Amfi Alta har gjennom en årrekke vært en bidragsyter for å gjøre Altaturneringen til Nord-Norges største fotballturnering. Både på hovedarenaen Alta Idrettspark og i Alta sentrum er Amfi sentral i å skape en atmosfære som hever turneringsopplevelsen for alle besøkende. Med ekstra lange åpningstider og eget turneringsrom under... Les mer