Altaturneringen søker flere dommere - Altaturneringen

Altaturneringen søker flere dommere

Skrevet 16 juli 2017 15:56 av Petter Oseberg

Nok dommere er en viktig forutsetning for en god turnering. Altaturneringen søker derfor flere dommere i alle klasser og særlig til klassene med sluttspill (småklassene og gutte- og jenteklassene). Her har man muligheten til å få ta del i en flott fotballhelg og dømme mange kamper!

Interesserte dommere kan ta kontakt med:

Kurt Michalsen (dommeransvarlig 9er og 11er)

415 53 453

kumichal@online.no

Birger Punsvik (dommeransvarlig 5er og 7er)

480 98 331

Neste nyhet: Overårige spillere i jenteklassen

Skrevet 13 juli 2017 18:32 av
Vi i Altaturneringen ser oss nødt til å komme med en liten presisering av reglene knyttet til overårige spillere i jenteklassen (klasse L -9er). Jf turneringsreglementet er det i Finnmark en egen regel som gir alle jentespillere automatisk dispensasjon til å spille jentefotball ett år ekstra. Årets jenteklasse består i utgangspunktet av spillere født i 2001 og 2002, men grunnet denne særregele... Les mer