Endelig har vi nyheter angående Altaturneringen...!

Det har lenge vært usikkert hvorvidt og hvordan vi skulle gjennomføre Altaturneringen i fotball i 2021, men vi har nå landet en plan for å realisere det og dermed kunne tilby flotte fotballopplevelser, samt trygghet og forutsigbarhet til våre deltakere. Det sportslige står i fokus, men samtidig gjør vi vesentlige tiltak for å unngå større oppsamlinger av folk enn strengt nødvendig. Dette gir også oss som arrangør forutsigbarhet i den videre planleggingen og gjennomføringen.

Sportslig plan for gjennomføring blir som følger: 
• Årsklassene G/J 13 og G/J 17 spiller torsdag og fredag (tilreisende lag bør ankomme onsdag)
• Årsklassene G/J 15 spiler lørdag og søndag (tilreisende lag bør ankomme fredag)
• Årsklassene G/J 6 – 11 år spiller dagsturnering i sin klasse fordelt på lørdag eller søndag (overnatting natten før spilldag er mulig).
• G/J 20 klassene blir ikke gjennomført
• Kamper i hver årsklasse gjennomføres på et begrenset antall arenaer
• Foreløpig utgangspunkt i et begrenset antall voksne tillatt på arenaen per lag i alle sluttspillklasser (én trener/lagleder/reiseleder per 5. spiller, pluss én per lag).
• Foreløpig utgangspunkt i maks én foresatt per barn i årsklasser 6-11 år. 

 Endringer i overnattingstilbudet:
• Overnatting onsdag-fredag for 13- og 17-årsklassene, fredag-søndag for 15-årsklassene.
• Kun deltakerkort av typen C (overnatting på skole uten mat) for å redusere bruk av fellesarealer.
• Lag som allerede har bestilt A-/B-kort eller camping vil flyttes til C kort og/eller refunderes.
• Årsklassene fordeles i størst mulig grad på samme skoler og i nær tilknytning sin kamparena.
• Foreløpig ingen camping, ref. antallsbegrensing på voksne/tilreisende.

Frist for påmelding og bestilling av overnatting er satt til 30.juni. Se https://altaturneringen.no/ for øvrig informasjon om kampreglement, priser og påmelding. 

 Vi ønsker klubber fra nært og fjernt velkommen til en etterlengtet fotballfest i Alta!