Informasjon om leie av campingvogn/teltplass

NB: Dette er kun foreløpig informasjon. 

Campingvogn/telt

Det er mulig å stille egne campingvogner og telt ved designerte campingområder som blir ved skolene eller Altagård til hhv. 600,- (vampingvogn m/strøm) 400,- (campingvogn u/strøm) og 300,- (telt u/strøm) for hele helga. Dette skal forhåndsbetales. Strøm må benyttes moderat og kun hentes fra utplasserte strømbokser. Det er på ingen måte tillatt å hente strøm fra skolebygg eller andre strømkilder.

Registreringsnummer
Registreringsnummer skal oppgis for alle campingvogner/bobiler og telt før avreise til turneringen. Vi setter pris på om klubbene sender inn totaloversikt.

Ved utelatelse av registreringsnummer risikerer man å bli nektet parkering.

4-metersregelen

Plasser din campingenhet i god avstand fra dine naboer. Av hensyn til brannfaren må ingen campingenhet (campingvogn, telt eller lignende) plasseres nærmere noen del av naboens campingenhet enn 4 meter . Det er tillatt å plassere bil innenfor de fire meterne.

Parker vognen slik at det blir lett å koble hengeren på bilen dersom uhellet skulle være ute. Rask evakuering (flytting) fra brennende vogn begrenser skadeomfanget.

For din egen sikkerhet

Under Altaturneringen venter vi storinnrykk av campingvogner. Mange mennesker skal bo, sove, hygge seg og lage mat under tildels trange og uvante forhold. En brann utvikler seg utrolig raskt i en campingvogn eller et telt. Man har som regel bare få sekunder på å komme seg ut.

Det er derfor all grunn til å vurdere brannsikkerheten nøye før man drar hjemmefra!

Sjekkliste for campingturen


  • Husk nødnummeret til brannvesenet: 110
  • Hvor er nærmeste brannslokkingsutstyr? Alle campingvogner bør ha eget håndslokkeapparat.
  • Hvordan brukes dette utstyret?
  • Er teltet eller campingvognen din plassert minst fire meter fra nærmeste nabo?
  • Har du sjekket at det ikke er lekkasjer på propananleggets slanger, rør eller koblinger?
  • Har du sjekket at propananlegget er montert etter produsentens anvisninger? Det skal være minimum 60 cm avstand fra propananlegg til vegger og tak.
  • Grilling må bare foregå utendørs.
  • Ved bruk av åpen flamme som varmekilde skal det alltid være en våken fyringsvakt som er ansvarlig for sikkerheten.
  • Har du reise-røykvarsler i campingvognen eller teltet? Husk å bytte batteri hvert år.