Overårige spillere i jenteklassen

Skrevet 13 juli 2017 18:32 av Petter Oseberg

Vi i Altaturneringen ser oss nødt til å komme med en liten presisering av reglene knyttet til overårige spillere i jenteklassen (klasse L -9er).


Jf turneringsreglementet er det i Finnmark en egen regel som gir alle jentespillere automatisk dispensasjon til å spille jentefotball ett år ekstra.

Årets jenteklasse består i utgangspunktet av spillere født i 2001 og 2002, men grunnet denne særregelen vil alle jenter født 2000 også være spilleberettiget under Altaturneringen. Spillere født i 1999 er 2 år overårig og kan dermed ikke delta i klasse L.

Vi håper at eventuelle misforståelser nå er oppklart :-)

Neste nyhet: Planlegging av ankomst

Skrevet 11 juli 2017 10:04 av
Ved planlegging av avreise til Altaturneringen er det noen ting vi ønsker at deltakerklubbene er særlig oppmerksom på: 1. Lagledermøte kl 21:30 torsdag 10. august (matteltet på Alta Idrettspark). - Her plikter hver klubb å ha minimum en person (gjerne flere) til stede. Dette handler om at vi som arrangør ønsker å sikre at alle får den informasjonen de skal ha. 2. Innsjekk på skolene åpner kl 1... Les mer
Sparebank 1 Nord-Norge Altaposten Thon Hotels Alta Alta Kraftlag Amfi Alta Mack Coop Finnmark SA Harila Alta Finnmark Sand AS Nordnorsk Bygg AS Aksis Alta Anlegg Nord AS Masternes Gjenvinning Cermaq Peppes Pizza Alta AQS FEFO Harald Nilsen AS Kreftforeningen Sentrumsgrillen Byggesystemer