Innkvartering på skoleInnkvartering under Altaturneringen skjer på skoler til følgende priser:
LAGPRIS
11'er lagkr 1800,-
9'er lagkr 1600,-
7'er lagkr 1400,-
5'er lagkr 1200,-
3'er lagkr 1000,-

Prisene gjelder for hele oppholdet (torsdag-søndag). Se for øvrig mer informasjon om priser her: Hva koster det å delta?

Merk! Lag er ikke garantert å bo på enerom, dette avhenger av størrelse på tilgjengelige klasserom og hvor mange spillere man har på laget. Grunnet knapphet på overnattingsplasser må vi prioritere overnatting for spillerne fremfor å huse foreldre.

Ved overnatting på skole SKAL voksen ansvarlig leder være sammen med laget så lenge laget er på skolen. Dette gjelder også på dagtid.

NB! Ved kjøp av A- og C- kort inngår overnatting i kortprisen!
Viktige ting å huske før avreise
  • Ved overnatting på skoler skal lagleder fylle ut et skjema med navn på ledere og spillere som skal bo på samme rom. Listen skal være i to eksemplarer, der den ene henges på romdøra mens den andre leveres til vakter ved innsjekk på skolen.
  • Det skal IKKE benyttes sko inne på skolene (da skolene er gjort rene til skolestart), så vi oppfordrer alle til å ta med innesko.
  • Rengjøring av fotballsko SKAL foregå utendørs.
  • Ved overnatting på Alta Videregående skole, gjør vi oppmerksom på at pulter satt foran strømsøyler i K-fløyen IKKE skal flyttes på.

Sparebank 1 Nord-Norge Altaposten Thon Hotels Alta Alta Kraftlag Amfi Alta Mack Coop Finnmark SA Harila Alta Finnmark Sand AS Nordnorsk Bygg AS Aksis Alta Anlegg Nord AS Masternes Gjenvinning Cermaq Peppes Pizza Alta AQS FEFO Harald Nilsen AS Kreftforeningen Sentrumsgrillen Byggesystemer